Lägg till lite själ!

”Put som sole in it”! man kan höra det i en massa olika sammanhang, men vad betyder det?

Vad är en själ? hmmm… vad är ett skäl?

kommer skälen från själen?