Jag vill gärna hjälpa dig att förstå och bättre kunna utnyttja teknologi som du äger, behöver eller ständigt möter i vardagen.

Exempel på tjänster:

  • Lär dig använda din dator på bästa sätt
  • Hantering av data
  • Arbetsflöden och belastning
  • Hjälpa dig att förstå vad som räcker eller krävs för dina ändamål
  • Enkel förståelse av maskiner, data och elektronik
  • Öppna fönster och se möjligheter
  • Internetanvändning
  • Programanvändning
  • Tekniskt språk (grundläggande förståelse)
  • Enkel kod (gör din egen websida)